Ми абсолютно неповторні

16 лютого
До роздумів
Вибрані цитати з Книги Урантії
Concentric Circles
Любов Отця надає кожній індивідуальній особистості абсолютно унікальний статус неповторної дитини Загального Отця, дитини, яка не має жодного дублікату в нескінченності, істоти, незамінної в усій вічності.
Любовь Отца придает каждой личности абсолютный индивидуальный статус неповторимого дитя Всеобщего Отца, дитя, не имеющего двойника в бесконечности, волевого существа, незаменимого во всей вечности.
The love of the Father absolutely individualizes each personality as a unique child of the Universal Father, a child without duplicate in infinity, a will creature irreplaceable in all eternity.
[The Urantia Book, p. 138, par. 4]

Розсилка "До роздумів" - вибрані цитати з Книги Урантії здійснюється та підготовлена у дусі співробітництва та братерства
спільно з Фондом Урантії (www.urantia.org) та Міжнародною Урантійською Асоціацією (www.urantia-uai.org).
Права на оригінальний текст Книги Урантії належать Фонду Урантії.
www.urantia.org.ua