Отець поруч з нами

15 лютого
До роздумів
Вибрані цитати з Книги Урантії
Concentric Circles
Не дозволяйте величі нескінченності, неосяжності вічності, грандіозності і славі незрівнянного образу Бога вселяти у вас благоговійний страх, приводили у розпач або знеохочували вас; бо Отець є не так далеко від кожного з вас; він перебуває у вас, і в ньому ми всі буквально рухаємося, насправді живемо, і істинно існуємо.
Не допускайте, чтобы величие бесконечности, необъятность вечности, грандиозность и великолепие Божьего образа держали вас в чрезмерно благоговейном страхе, приводили в замешательство или обескураживали; ибо Отец находится рядом с каждым из вас; он пребывает в вас, и в нем все мы в буквальном смысле слова движемся, действительно живем и истинно существуем.
Do not allow the magnitude of the infinity, the immensity of the eternity, and the grandeur and glory of the matchless character of God to overawe, stagger, or discourage you; for the Father is not very far from any one of you; he dwells within you, and in him do we all literally move, actually live, and veritably have our being.
[The Urantia Book, p. 139, par. 1]

Розсилка "До роздумів" - вибрані цитати з Книги Урантії здійснюється та підготовлена у дусі співробітництва та братерства
спільно з Фондом Урантії (www.urantia.org) та Міжнародною Урантійською Асоціацією (www.urantia-uai.org).
Права на оригінальний текст Книги Урантії належать Фонду Урантії.
www.urantia.org.ua