Вічний Рай

13 лютого
До роздумів
Вибрані цитати з Книги Урантії
Concentric Circles
Врешті-решт, для смертних найголовнішим знанням про вічний Рай є той факт, що це досконале місце перебування Отця Всього Сущого є реальною і далекою метою безсмертних душ смертних і матеріальних синів Божих, висхідних істот еволюційних світів часу і простору.
В конечном счете, из всего, что относится к Раю, наиболее значительным для смертных является тот факт, что эта совершенная обитель Всеобщего Отца есть реальная и далекая цель бессмертных душ смертных и материальных Божьих сынов, — восходящих созданий эволюционных миров времени и пространства.
After all, to mortals the most important thing about eternal Paradise is the fact that this perfect abode of the Universal Father is the real and far-distant destiny of the immortal souls of the mortal and material sons of God, the ascending creatures of the evolutionary worlds of time and space.
[The Urantia Book, p. 127, par. 6]

Розсилка "До роздумів" - вибрані цитати з Книги Урантії здійснюється та підготовлена у дусі співробітництва та братерства
спільно з Фондом Урантії (www.urantia.org) та Міжнародною Урантійською Асоціацією (www.urantia-uai.org).
Права на оригінальний текст Книги Урантії належать Фонду Урантії.

www.urantia.org.ua