Дух Отця - у власному розумі

11 лютого
До роздумів
Вибрані цитати з Книги Урантії
Concentric Circles
Якою оманою є мрії про Бога далеко у небі, коли дух Загального Отця знаходиться у вашому власному розумі!
Какое заблуждение — мечтать о далеком Боге на небесах, когда дух Всеобщего Отца живет в самом вашем сознании!
What a mistake to dream of God far off in the skies when the spirit of the Universal Father lives within your own mind!
[The Urantia Book, p. 64, par. 6]

Розсилка "До роздумів" - вибрані цитати з Книги Урантії здійснюється та підготовлена у дусі співробітництва та братерства
спільно з Фондом Урантії (www.urantia.org) та Міжнародною Урантійською Асоціацією (www.urantia-uai.org).
Права на оригінальний текст Книги Урантії належать Фонду Урантії.

www.urantia.org.ua