Пояснення людського розуму

3 лютого
До роздумів
Вибрані цитати з Книги Урантії
Concentric Circles
Людський розум не може бути послідовно пояснений у термінах більш низьких рівнів існування. Розум людини може бути по-справжньому усвідомлений тільки шляхом визнання реальності вищих рівнів думки і цілеспрямованої волі.
Человеческий разум невозможно последовательно объяснить в терминах более низких ступеней существования. Разум человека истинно постижим только через признание реальности более высоких уровней мысли и целенаправленной воли.
The human mind cannot be consistently explained in terms of the lower orders of existence. Man's mind can be truly comprehended only by recognizing the reality of higher orders of thought and purposive will.
[The Urantia Book, p. 53, par. 1]

Розсилка "До роздумів" - вибрані цитати з Книги Урантії здійснюється та підготовлена у дусі співробітництва та братерства
спільно з Фондом Урантії (www.urantia.org) та Міжнародною Урантійською Асоціацією (www.urantia-uai.org).
Права на оригінальний текст Книги Урантії належать Фонду Урантії.

www.urantia.org.ua