Рівні Всесвіту

2 лютого
До роздумів
Вибрані цитати з Книги Урантії
Concentric Circles
Всесвітні причини не можуть бути нижче, ніж всесвітні наслідки. Джерело витоків всесвітнього життя і космічного розуму повинно бути вище рівнів їх прояви.
Вселенские причины не могут быть ниже вселенских следствий. Источник потоков вселенской жизни и космического разума должен быть выше уровней их проявления.
Universe causes cannot be lower than universe effects. The source of the streams of universe life and of the cosmic mind must be above the levels of their manifestation.
[The Urantia Book, p. 53, par. 1]

Розсилка "До роздумів" - вибрані цитати з Книги Урантії здійснюється та підготовлена у дусі співробітництва та братерства
спільно з Фондом Урантії (www.urantia.org) та Міжнародною Урантійською Асоціацією (www.urantia-uai.org).
Права на оригінальний текст Книги Урантії належать Фонду Урантії.

www.urantia.org.ua