Віра

До роздумів

Вибрані цитати з Книги Урантії


Чи бажана віра - вище затвердження людської думки? Якщо так, то розум людини має опинитися в скрутному становищі, в якому він завжди знає менше від того, у що він може вірити.
Is faith -- the supreme assertion of human thought -- desirable? Then must the mind of man find itself in that troublesome predicament where it ever knows less than it can believe.
[The Urantia Book, p. 51, par. 8]